OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Opis

Program ten prezentuje m.in. następujące tematy:

 • liczby (m.in. liczby niewymierne, potęga o wykładniku wymiernym);
 • funkcje (m.in. podstawowe pojęcia, moduł, funkcja kwadratowa i jej wykres, równania kwadratowe, przekształcanie wykresów);
 • wielomiany (m.in. podstawowe pojęcia, działania na wielomianach, dzielenie wielomianów);
 • geometria (m.in. własności wielokątów, okrąg w układzie współrzędnych);
 • wektory (m.in. operacje algebraiczne na wektorach);
 • ciągi (m.in. ciągi i szeregi arytmetyczne, wzór dwumianowy Newtona);
 • trygonometria (m.in. funkcje trygonometryczne, wykresy funkcji trygonometrycznych, równania trygonometryczne);
 • rachunek prawdopodobieństwa (m.in. zdarzenia losowe, kombinatoryka, definicja prawdopodobieństwa);
 • statystyka (m.in. opis zadania statystycznego).


Program jest bezkonkurencyjnym, wygodnym i nowoczesnym narzędziem, które z pewnością przyda się każdemu uczniowi. Praca z nim to połączenie niekonwencjonalnych metod prezentacji materiału (wykład, doskonałe zdjęcia, animacje 3D, filmy wideo) oraz setek interaktywnych ćwiczeń, dzięki którym niezbędna wiedza jest przyswajana w ciekawy sposób, szybko i efektywnie.

Testy
Po zapoznaniu się z materiałem lekcyjnym uczeń uzyskuje możliwość utrwalenia nowych wiadomości poprzez system ćwiczeń i testów. Pomagają one w sprawdzeniu stopnia opanowania materiału oraz umożliwiają użytkownikowi szybkie i skuteczne przygotowanie się do klasówek i egzaminów w szkole ponadgimnazjalnej.
Zindywidualizowany tryb nauki – program dostosowany do umiejętności ucznia W celu zwiększenia skuteczności nauki, podczas wykonywania ćwiczeń system analizuje stan wiedzy ucznia oraz dostosowuje dobór materiału do jego umiejętności. Uczeń słabszy wspierany jest podpowiedziami naprowadzającymi na właściwe rozwiązania, a uczeń, który lepiej radzi sobie z zadaniami, otrzymuje ćwiczenia trudniejsze. System ten pozwala na indywidualizację nauki i na precyzyjne dopasowanie procesu nauczania do potrzeb każdego użytkownika.

Programy narzędziowe
Szybkiemu zapamiętaniu przekazywanych wiadomości oraz ich usystematyzowaniu służą specjalne programy narzędziowe, stanowiące nierozerwalną część produktu:
 • Słowniczek – zawiera terminy matematyczne pojawiające się w programie;
 • Kalkulator – umożliwia wykonywanie działań matematycznych włącznie z obliczaniami radianów i stopni;
 • Biografie – przedstawia ilustrowane biografie słynnych matematyków.

 • Inne produkty z tej serii

  Brak produktów

  Podobne produkty